Loading...
0 like 0 dislike
16 views

Chồng bảo tìm mua cho 2 bên bố mẹ mấy chiếc xe đạp thể thao để các cụ thể dục buổi sáng. Con cái không mong chỉ, chỉ mong bố mẹ luôn sống vui khỏe thôi.

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bác nghĩ phải đó, nhà em trước cũng mua cho ông cụ bên cửa hàng xe đạp Khai Sáng đây nhé https://xedapkhaisang.com/danh-muc/xe-dap-the-thao/

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 26 views
0 like 0 dislike
1 answer 103 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
0 answers 13 views
0 like 0 dislike
1 answer 91 views
Loading...
...