Loading...
0 like 0 dislike
25 views

Các chị cho em hỏi ăn giò heo có mập không, dạo này ở cữ em phải ăn nhiều quá, ba mẹ cứ bảo ăn cho nhiều sữa. Em sợ vài tháng nữa em thành con heo mất.

asked in Sức khỏe by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình cũng trước cũng ăn miết, bữa thì cháo giò heo, bữa thì canh giò heo, nhưng sau này chịu có tập thể dục này kia là hết mập ngay ấy mà. Tất cả cũng hy sinh cho con thôi.Nhưng mà cũng chịu khó mua giò heo sạch chứ hàng chợ có khi có nhiều con nó dùng thuốc nuôi nhiều cũng nguy hiểm cho con, trươc mình mua trang này nè bạn https://happytrade.org/ve-happy-trade.html

answered by (360 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 195 views
0 like 0 dislike
1 answer 191 views
191 views asked Apr 20, 2016 in Sức khỏe by anonymous
0 like 0 dislike
1 answer 77 views
0 like 0 dislike
0 answers 146 views
146 views asked Jul 19, 2016 in Kinh doanh by cuongpd (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 154 views
154 views asked Nov 8, 2017 in Sức khỏe by Huynh Son (260 points)
Loading...
...