Loading...
0 like 0 dislike
26 views

Thầy nào ở sài gòn nhận bổ túc lái xe giá rẻ cho mình địa chỉ và cho mình cái liên hệ có được không?
mình cần thông tin của một số thầy giáo để có thể hỏi lấy liên hệ dạy bổ túc lái xe nè

asked in Giáo dục by (680 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

trung tâm đào tạo đây nè https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/
Bên này họ có cho thuê thầ bổ túc các dịch vụ này giúp cho chứ giá cả thì trường lái này vẫn tốt hơn so với các bên khác.
Mình đã tìm hiểu kĩ rồi mới liên hệ bên này đó chứ

answered by (1.1k points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
0 answers 65 views
0 like 0 dislike
0 answers 57 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 37 views
Loading...
...