Loading...
0 like 0 dislike
91 views
Trước khi đi du lịch Nhật Bản thì cần chuẩn bị những gì vậy ạ? Anh chị nào đã từng đi Nhật rồi cho em xin tý kinh nghiệm với ạ. Không biết mùa này đi có quá lạnh để mang áo ấm không nhỉ?
asked in Du lịch by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Sắp du lịch Osaka hả bạn. Tham khảo trang này nhá: https://vn.blog.kkday.com/category/nhat-ban/ trên này mình thấy liệt kê và review khá đầy đủ về cái điểm nên đến. Tha hồ mà dắt gấu đi chơi. Hehe chúc 2 bạn đi chơi vui vẻ nhé 

answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 30 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 31 views
0 like 0 dislike
1 answer 892 views
892 views asked Dec 21, 2017 in Vấn đề khác by phuongnguyen (120 points)
Loading...
...