Loading...
0 like 0 dislike
11 views

Mình có cái giấy phép lái xe b2, cũng vì dùng lâu rồi nên bây giờ nó cũ nát lắm rồi nên cũng muốn đổi cái bằng sang thẻ nhựa để trong ví cho nó tiện, nhưng vì đã bị mất hồ sơ gốc rồi, mọi người có biết nơi nào nhận đổi sang thẻ pet nhanh chóng và tiện lợi thì hướng dẫn mình với nha
asked in Vấn đề khác by (200 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Ở đây có thông tin hướng dẫn nè https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat, bạn vào đọc tham khảo đi nha, chỗ này làm dịch vụ cũng rất tốt dó bạn ạ
answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 79 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 64 views
Loading...
...