Loading...
0 like 0 dislike
11 views

Mn chỉ giúp e chỗ nào phân phối máy giặt sấy tốt với. Em đang tính mua cái kết hợp cả giặt và sấy luôn cho tiện, vừa tiết kiệm diện tích, vừa tiết kiệm thời gian nữa.

asked in Vấn đề khác by (200 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Ra showroom Malloca đi anh. Vợ chồng em cũng mới mua một cái bên đây tháng trước. Máy chạy êm, giặt sạch đồ lại hút được bụi, lông trên quần áo.

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
1 answer 78 views
0 like 0 dislike
1 answer 46 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
0 like 0 dislike
0 answers 105 views
Loading...
...