Loading...
0 like 0 dislike
25 views

mình có nghe nói nhụy hoa nghệ tây có rất nhiều người có thể làm giả được. mình muốn mua nhưng sợ vì không có kinh nghiệm

asked in Sức khỏe by (380 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình cũng từng bị mua hàng giả nè bạn, ôi nước ra đỏ ghê chứ k phải màu vàng như người ta nói. sợ luôn, Sau này mình tìm được nguồn hàng của công ty https://safarado.com/saffron-safarado/san-pham-saffron-nhuy-hoa-nghe-tay/ thấy ok rồi, mấy tháng nay mình toàn giới thiệu mua sản phẩm của hãng này á

answered by (360 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 56 views
0 like 0 dislike
1 answer 36 views
36 views asked Jul 24, 2018 in Sức khỏe by haithuong (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 78 views
0 like 0 dislike
1 answer 16 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
13 views asked Mar 15, 2018 in Vấn đề khác by ananh9 (120 points)
Loading...
...