Loading...
0 like 0 dislike
71 views

Mọi người ơi, em muốn đổi giấy phép lái xe a2 sang thẻ nhựa thì ở Hồ Chí Minh có địa chỉ nào không. địa chỉ nào đổi nhanh chóng nha mọi người, vì em cũng không có nhiều thời gian, phải tranh thủ giờ làm việc ạ.

asked in Vấn đề khác by (160 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Anh sang bên chỗ Đồng Tâm nè,em thấy ở đây họ làm dịch vụ rất tốt, anh có thể liên hệ trước để kiểm tra thủ tục, đến đó sẽ nhanh chóng hơn. Thông tin về dịch vụ này ở đây nè anh https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat/

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 11 views
0 like 0 dislike
0 answers 7 views
0 like 0 dislike
1 answer 43 views
0 like 0 dislike
1 answer 44 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
Loading...
...