Loading...
0 like 0 dislike
12 views

Em có ông anh sang định cư bên Úc cũng đa lâu rồi, giờ ông về Việt Nam để thăm lại gia đình, vì ông ở cũng lâu nen mới muốn đổi cái bằng lái xe nước ngoài sang Việt Nam, mọi người có thể hướng dẫn cho em cách đổi bằng lái xe nước ngoài uy tín ở Hồ Chí Minh được không ạ? Em cảm ơn

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Ở đây có nha https://truongdaotaolaixehcm.com/chuyen-doi-bang-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai, bạn vào đọc hướng dẫn, trung tâm đó cũng rất uy tín nên bạn đến đó để đổi luôn nha

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 79 views
0 like 0 dislike
1 answer 70 views
0 like 0 dislike
1 answer 25 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
Loading...
...