Loading...
0 like 0 dislike
23 views

mình mới đổi sang dùng vape, đang tìm chỗ nào chuyên bán hàng này ở SG để ghé mua. các tiền bối thường mua của bên nào vậy cho mình xin thông tin địa chỉ nà 

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

chào mừng gia nhập thế giới vape nha , giới thiệu cho ông bạn chỗ mà tôi chuyên mua hàng đây nè https://shishadientu.com.vn/, mời ông bạn cứ ghé mà tham khảo đủ các thể loại luôn đó 

answered by (160 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 24 views
24 views asked May 14, 2018 in Sức khỏe by trandainam (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 81 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 70 views
70 views asked Jul 20, 2017 in Vấn đề khác by huutribui3 (240 points)
0 like 0 dislike
1 answer 178 views
178 views asked Jan 6, 2018 in Thời trang by minhminhminh (380 points)
Loading...
...