Loading...
0 like 0 dislike
13 views

Cả nhà có thể chỉ cho em trung tâm nào học bằng lái xe 2 bánh ở quận 1 không ạ? Đứa em của em nó vừa vào đây học, nên em muốn tìm cho nó học lấy bằng lái xe, đi đâu cũng tiện mà em cũng đỡ phải sợ gặp mấy anh áo vàng ạ.

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn xem trung tâm này nè, ở đây tổ chức sát hạch hàng tuần đó bạn, qua đây đăng ký nè, tham khảo trước ở đây nha https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1/

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 20 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 25 views
Loading...
...