Loading...
0 like 0 dislike
18 views

Cả nhà có thể chỉ cho em trung tâm nào học bằng lái xe 2 bánh ở quận 1 không ạ? Đứa em của em nó vừa vào đây học, nên em muốn tìm cho nó học lấy bằng lái xe, đi đâu cũng tiện mà em cũng đỡ phải sợ gặp mấy anh áo vàng ạ.

asked in Vấn đề khác by (140 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn xem trung tâm này nè, ở đây tổ chức sát hạch hàng tuần đó bạn, qua đây đăng ký nè, tham khảo trước ở đây nha https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1/

answered by (240 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 26 views
Loading...
...