Loading...
0 like 0 dislike
25 views

Em đang cần tìm công ty cung cấp công nghệ lắp đặt nhà thông minh không dây, sang tháng nhà em sẽ khởi công, nên giờ em muốn tìm hiểu trước, nhưng tìm trên mạng thấy thông tin quá nhiều khiến em rối quá không biết công ty nào đảm bảo công ty nào không cả. Mọi người có thể tham khảo giúp em không ạ

asked in Công nghệ thông tin by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình từng tham khảo công ty này, cũng thấy chất lượng tốt đảm bảo nha, có bảo hành đó, bạn thử sang tham khảo xem như thế nào. Thông tin công ty ở đây nè https://acis.com.vn

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 8 views
0 like 0 dislike
0 answers 74 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
14 views asked Feb 3 in Vấn đề khác by kimoanh (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 55 views
7 like 0 dislike
9 answers 360 views
Loading...
...