Loading...
0 like 0 dislike
26 views

Em đang cần tìm công ty cung cấp công nghệ lắp đặt nhà thông minh không dây, sang tháng nhà em sẽ khởi công, nên giờ em muốn tìm hiểu trước, nhưng tìm trên mạng thấy thông tin quá nhiều khiến em rối quá không biết công ty nào đảm bảo công ty nào không cả. Mọi người có thể tham khảo giúp em không ạ

asked in Công nghệ thông tin by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình từng tham khảo công ty này, cũng thấy chất lượng tốt đảm bảo nha, có bảo hành đó, bạn thử sang tham khảo xem như thế nào. Thông tin công ty ở đây nè https://acis.com.vn

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 11 views
0 like 0 dislike
0 answers 75 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
14 views asked Feb 3, 2018 in Vấn đề khác by kimoanh (120 points)
7 like 0 dislike
9 answers 365 views
0 like 0 dislike
1 answer 56 views
56 views asked Sep 7, 2018 in Xã hội by tunganh (120 points)
Loading...
...