Loading...
0 like 0 dislike
28 views

Em đang cần tìm công ty cung cấp công nghệ lắp đặt nhà thông minh không dây, sang tháng nhà em sẽ khởi công, nên giờ em muốn tìm hiểu trước, nhưng tìm trên mạng thấy thông tin quá nhiều khiến em rối quá không biết công ty nào đảm bảo công ty nào không cả. Mọi người có thể tham khảo giúp em không ạ

asked in Công nghệ thông tin by (160 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình từng tham khảo công ty này, cũng thấy chất lượng tốt đảm bảo nha, có bảo hành đó, bạn thử sang tham khảo xem như thế nào. Thông tin công ty ở đây nè https://acis.com.vn

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 16 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
0 like 0 dislike
0 answers 76 views
0 like 0 dislike
1 answer 14 views
14 views asked Feb 3, 2018 in Vấn đề khác by kimoanh (120 points)
7 like 0 dislike
9 answers 373 views
Loading...
...