Loading...
0 like 0 dislike
39 views

Đứa bạn em nó đi du học về, dẫn thêm đứa bạn nước ngoài sang đây du lịch. Nó hỏi em muốn đổi bằng lái xe cho người nước ngoài ở đâu, em cũng không rành nên lên đây hỏi các cả nhà. Cả nhà biết đổi ở đâu mà nhanh chóng nữa thì cho em thông tin nha

asked in Vấn đề khác by (240 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Trường đào tạo lái xe HCM có dịch vụ đổi bằng lái xe cho người nước ngoài nè, ở đây họ lm việc rất nhanh chóng với cả nhiệt tình nữa nha. Thông tin bạn xem ở đây https://truongdaotaolaixehcm.com/chuyen-doi-bang-lai-xe-cho-nguoi-nuoc-ngoai/

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 71 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
0 like 0 dislike
1 answer 5 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
Loading...
...