Loading...
0 like 0 dislike
43 views

Mình và mẹ mình đang muốn cùng đi điêu khắc mày, theo như tìm hiểu của mình thì điêu khắc mày 9D cũng rất đẹp, ai biết TMV làm điêu khắc chân mày 9d ở Hồ Chí Minh thì cho mình xin địa chỉ mình tới xem với ạ

asked in Thời trang by (260 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Điêu khắc mày phẩy sợi 9D là phương pháp hiện đại nhất rồi đó bạn. mà giá cũng hơi cáo xí nhưng mình thấy giữ được lâu đó, bạn thử xem nè http://thammymisstram.vn/chon-phuong-phap-tham-my-chan-may-nao-phu-hop/

answered by (300 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 71 views
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
0 like 0 dislike
1 answer 71 views
0 like 0 dislike
1 answer 7 views
0 like 0 dislike
1 answer 7 views
Loading...
...