Loading...
0 like 0 dislike
55 views

Anh em có ai đang dùng khóa cửa điện tử của Imundex chưa? Anh em thấy sản phẩm bên đấy thế nào, có uy tín không?

asked in Vấn đề khác by (540 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Nhà mình cũng đang dùng khóa cửa điện tử của Imundex được gần 1 năm rồi đây. Nói chung là thấy sản phẩm bên này khá ok đấy, mẫu mã đẹp, chất lượng cũng ổn, chế độ CSKH cũng tốt nữa, mấy bạn nhân viên chu đáo lắm.

answered by (340 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 14 views
0 like 0 dislike
1 answer 6 views
0 like 0 dislike
1 answer 46 views
0 like 0 dislike
1 answer 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 16 views
Loading...
...