Loading...
0 like 0 dislike
59 views

có ai biết chỗ nào đẻ mua nhụy hoa nghệ tây hàng nhập khẩu không, mình nghe ngoài thì trường có nhiều hàng giả nên không yên tâm nên đang tim nguồn hàng tốt, mong được mọi người giúp đỡ

asked in Sức khỏe by (380 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

ỏ HCm thì nhiều lắm bạn, hàng nhập khẩu thì mình cũng không rành, còn mình biết bên này https://www.facebook.com/nhuyhoanghetaysaffron.safarado/ chuyên hàng xách tay trực tiếp, có web nè https://safarado.com

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 29 views
0 like 0 dislike
1 answer 38 views
38 views asked Jul 24, 2018 in Sức khỏe by haithuong (220 points)
0 like 0 dislike
1 answer 12 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
20 views asked Mar 23, 2018 in Sức khỏe by haitrieu (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 72 views
Loading...
...