Loading...
0 like 0 dislike
25 views

Mọi người ơi cho hỏi nha. Đất nghĩa trang Thiên Chúa giáo phong thủy ở đâu bán vậy ạ? Ủa mà đã đất nghĩa trang Thiên Chúa giáo mà phong thủy là sao mọi người? Thường Thiên Chúa giáo là quan trọng đất thánh phải không ạ? Mình không rành lắm, mà đang có nhu cầu mua nên mong anh em rộng lòng chia sẻ chút ít kiến thức nha!

asked in Vấn đề khác by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn hỏi cái này vĩ mô quá ai mà trả lời được. Cái này phải hỏi người có chuyên môn. Sao bạn không liên hệ mấy công viên nghĩa trang đó người ta tư vấn cho. Hay gọi cho Hoa viên nghĩa trang Bình Dương thử nè, bên đó lớn, uy tín với lại của nhà nước nên chắc ổn định đó. Search google là ra số đt đó bạn.

answered by (540 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 27 views
0 like 0 dislike
0 answers 20 views
20 views asked Aug 31, 2018 in Vấn đề khác by quyentu (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 4 views
0 like 0 dislike
1 answer 134 views
0 like 0 dislike
1 answer 137 views
Loading...
...