Loading...
0 like 0 dislike
61 views

Em định lót lại sàn nhà do mới mua lại nhà cũ của người ta, sàn bị mục hết rồi.. Nghe vợ bảo chị bạn công ty nói mua hàng của An Cường cho đảm bảo. Mọi người thấy như thế nào? Cho e tí lời khuyên

asked in Vấn đề khác by (380 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Mình cũng xài An Cường đây bạn. Hàng chất lượng với lại chính sách, chăm sóc khách hàng bên đây cũng ok lắm

answered by (540 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 17 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
2 answers 51 views
0 like 0 dislike
1 answer 59 views
0 like 0 dislike
1 answer 31 views
Loading...
...