Loading...
0 like 0 dislike
80 views

Caác anh chị ơi, giúp em ạ, hôm trước em giặt đồ vô tình để quên cái bằng lái xe vào túi áo, bây giờ nó không thể nhận dạng được cái chi cả, nên đành phải đổi bằng lái xe máy, bây giờ mọi người đổi sang thẻ pet hết rồi e thấy chăc cũng đến lúc rồi. Nhưng em không biết phải làm như thế nào, anh chị có thể hướng dẫn giúp em ạ

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Bạn vào đây nha https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat/, họ hướng dẫn rất cụ thể cho bạn đó, nếu cảm thấy không hiểu nữa thì liên hệ trực tiếp nha

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 11 views
Loading...
...