Loading...
0 like 0 dislike
73 views

Các chị có thấy bột sắn dây bây giờ làm giả nhiều nhỉ, k biết mua ở đâu đc nữa. các chị mua đâu cho e xin địa chỉ với ạ

asked in Xã hội by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

mình thì hay mua ở cửa hàng kentary, mẹ nó tham khảo ơ đây nha http://kentary.com/shop/bot-san-day-nguyen-chat-kentary/, 

answered by (180 points)

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 14 views
14 views asked May 22, 2018 in Xã hội by hươngdang (140 points)
0 like 0 dislike
1 answer 25 views
0 like 0 dislike
1 answer 48 views
0 like 0 dislike
1 answer 91 views
91 views asked Oct 10, 2017 in Xã hội by bekhasf (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
Loading...
...