Loading...
0 like 0 dislike
50 views

Mình đang sửa lại căn nhà cho bố mẹ. Tất cả cũng ok rồi chỉ còn thay ván cái sàn gỗ nữa là hoàn tất. Ngặt nỗi chỗ mua ván ngày xưa họ dọn đi đâu rồi w lại mình thấy chất lượng cũng không được tốt nên đang tìm mối khác. Mong mn tư vấn giúp

asked in Vấn đề khác by (540 points)

2 Tr? l?i

0 like 0 dislike

\ai cho mình câu tl với. tks

answered by (540 points)
0 like 0 dislike

Bạn muốn hàng tốt thì thử nghiên cứu ván sàn bên An Cường thử. Nghe ông anh làm trong xây dựng nói hàng bên đây rất tốt.

answered by (300 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 81 views
81 views asked Aug 21, 2018 in Kinh doanh by ALayNguyen (160 points)
0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 60 views
0 like 0 dislike
1 answer 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
Loading...
...