Loading...
0 like 0 dislike
40 views

Mọi người ơi cho e hỏi là nếu thuê người về bổ túc lái xe ôt số tự động thì giá tính như thế nào ạ/ tính theo giờ theo ngày hay có phụ thuộc vào gì nữa k? chỗ nào tới học được không

asked in Giáo dục by (120 points)
edited by
ngta thương tính theo giờ bạn nhé, bạn vào trang mà tham khảo thêm hỏi chi tiết trc khi thuê cho chắc https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/ bên này dạy tốt á

1 Answer

0 like 0 dislike

TRung tâm đầy đường bạn ơi, mà k biết chô xnaof gần bạn nhưng như điều kiện bạn nói thì mình có biết chỗ này rất ok bạn thử vào Web liên hệ xem nha: https://truongdaotaolaixehcm.com/hoc-lai-xe-a1

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
0 like 0 dislike
1 answer 27 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
20 views asked May 4, 2018 in Giáo dục by haithuong (220 points)
Loading...
...