Loading...
0 like 0 dislike
24 views

MN cho e hỏi là dịch vụ lái xe số tự động ở tp HCm ở đâu có ạ? nếu e muốn đi học thì có yêu cầu có bằng hay không vì e chưa được câp bằng

asked in Kinh doanh by (140 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

đợi có bằng rồi hãy đim vì đa số họ yêu cầu có bằng mới cho thuê xe đó bạn, bạn thủ liên hệ với bên này https://truongdaotaolaixehcm.com/bo-tuc-tay-lai-xe-oto-so-san/ xem họ tư vấn thế nào ne

answered by (300 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 40 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 27 views
0 like 0 dislike
1 answer 8 views
Loading...
...