Loading...
0 like 0 dislike
17 views

Mọi người đang chơi Vape dùng hàng nước nào tốt nhỉ, E thấy Vape Việt cũng hay mà tinh dầu việt cũng tốt mà thấy ít người chơi. Không biết hàng vape việt có chỗ nào cũng cấp ce đến tham khảo với

asked in Vấn đề khác by (140 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

bên shop https://shishadientu.com.vn/ thấy bán hàng gì ucngx có, Vape Việt dạo này cũng được ưa chuộng rồi, mà mấy thánh cứ ưu tiên hàng xách tay cho oách thôi chứ hàng Việt cũng tốt chán

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 22 views
22 views asked May 14, 2018 in Sức khỏe by trandainam (220 points)
0 like 0 dislike
0 answers 18 views
18 views asked Oct 9, 2018 in Vấn đề khác by tanhmainguyen (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 74 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
22 views asked Oct 25, 2018 in Vấn đề khác by jasminequang (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 42 views
42 views asked Jul 20, 2018 in Giáo dục by binh34 (160 points)
Loading...
...