Loading...
0 like 0 dislike
22 views

E thấy dạo này phong trào đỏi bằng lái xe đi xuống roif nhỉ, Hồi trước e đọc nhiều thông tin đổi bằng lắm nhưng mà giờ kiếm lại không có, ai biết trung tâm đổi bằng lái xe 2 bánh sang thẻ nhựa nào nhanh không giúp e ạ?

asked in Giáo dục by (220 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

xuống thì xuống nhưng ai đổi vẫn cứ đổi nha.nhiều trung tâm học bằng lái làm thêm dịch vụ này nè, thi xong là có bằng thẻ nhựa luôn, như bên này nè https://truongdaotaolaixehcm.com/cap-lai-bang-ho-so-goc-bi-mat/

answered by (260 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 80 views
0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 45 views
0 like 0 dislike
0 answers 11 views
Loading...
...