Loading...
0 like 0 dislike
15 views

E từ quê lên, tuy là chạy xe ở quê bao nhiêu năm nay rồi nhưng lên đây giờ e mới đi học bằng, Không biết cơ cơ sở nào học bằng A1 nhanh có bằng không ạ? e đang ở Quận tân phú. ?

asked in Giáo dục by (200 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 15 views
0 like 0 dislike
1 answer 9 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
Loading...
...