Loading...
0 like 0 dislike
21 views

Ae cho mình hỏi bàn ăn bằng kính của Aconcept có phải là sản phẩm cao cấp không?

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Không cần phải nghi ngờ chi bác, nó là sản phẩm cao cấp chứ còn gì nữa. Nghĩ sao một thương hiệu lớn của Đan Mạch, sản phẩm nhập từ nước ngoài về mà bảo không cao cấp :))) Chỉ có điều do Aconcept mới vào VN gần đây nên chưa phát triển mạnh nên nhiều người chưa biết lại đi so sánh với ba cái hàng trôi nổi ngoài thị trường thôi.

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 16 views
0 like 0 dislike
1 answer 17 views
17 views asked May 6, 2018 in Vấn đề khác by Nhật Thực (180 points)
0 like 0 dislike
1 answer 16 views
16 views asked Apr 16, 2018 in Vấn đề khác by Lý Minh Quân (180 points)
0 like 0 dislike
1 answer 156 views
156 views asked Jul 4, 2016 in Sức khỏe by kimhuongsacombank (490 points)
0 like 0 dislike
1 answer 9 views
Loading...
...