Loading...
0 like 0 dislike
13 views

Chị em tư vấn cho mình vài nơi tiêm tế bào gốc tốt và uy tín được không? Mình đang muốn đưa mẹ mình đi điều trị tiểu đường bằng phương pháp này vì nghe nhiều người nói phương pháp này rất hiệu quả.

asked in Vấn đề khác by (160 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 173 views
173 views asked Apr 16, 2018 in Sức khỏe by erosvietnam (140 points)
0 like 0 dislike
0 answers 104 views
0 like 0 dislike
1 answer 29 views
0 like 0 dislike
0 answers 21 views
21 views asked Aug 22, 2017 in Vấn đề khác by songvedem (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
23 views asked May 8, 2018 in Vấn đề khác by truongdo (120 points)
Loading...
...