Loading...
0 like 0 dislike
21 views

cho e hỏi chút là các công ty sửa chữa và nặp mực máy in ngoài giờ hành chính họ có tới sửa không nhỉ? e cần tìm dihcj vụ này vì e chỉ vè nhà sau giờ hành chính mới vào sửa được

asked in Vấn đề khác by (220 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

hồi tháng trước chị có liên hệ bên công ty http://incare.vn tới sửa máy tận nhà, chị nhớ lức đó là 7h tối rồi mà người ta cũng tới làm liền nè, e thử hỏi bên đó di

answered by (380 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 18 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
23 views asked Mar 21, 2018 in Khoa học by baominh (240 points)
0 like 0 dislike
1 answer 65 views
0 like 0 dislike
1 answer 110 views
0 like 0 dislike
1 answer 24 views
Loading...
...