Loading...
0 like 0 dislike
23 views

Chị em cho mình hỏi hiện nay ở đâu cấy tế bào tươi hiệu quả nhất vậy? Mình tìm hiểu thì thấy cũng có nhiều nơi có dịch vụ này nhưng mình không biết chỗ nào thực sự uy tín nhất.

asked in Vấn đề khác by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Nhà em có người cũng từng điều trị bệnh tiểu đường bằng phương pháp tế bào tươi này, em thấy cũng hiệu quả lắm đấy, hình như lần đó người nhà em đăng ký dịch vụ điều trị bên D.S Block. Chị thử tham khảo chỗ này xem sao http://tebaotuoi.vn/. Em còn nghe nói phương pháp này có thể điều trị được nhiều bệnh khác chứ không riêng gì bệnh tiểu đường đâu.

answered by (160 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 72 views
72 views asked Aug 17, 2018 in Xã hội by nguyenkiet (120 points)
0 like 0 dislike
0 answers 173 views
173 views asked Apr 16, 2018 in Sức khỏe by erosvietnam (140 points)
0 like 0 dislike
1 answer 330 views
0 like 0 dislike
1 answer 20 views
20 views asked Feb 6, 2018 in Vấn đề khác by congti (240 points)
0 like 0 dislike
0 answers 13 views
13 views asked May 22, 2018 in Vấn đề khác by neucubuocdi (160 points)
Loading...
...