Loading...
0 like 0 dislike
22 views

e mới làm việc ở Công ty mới được 1 tuần mà thấy không ổn lắm, không beiets có gắn bó được lâu dài hay không? nên e muốn đi xem bói xem công việc phía trước thế nào đẻ e còn biết đương tính toán

asked in Vấn đề khác by (180 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

theo kinh nghiệm của chị thì e cứ làm dể học hỏi, ít nhất cũng đc vài tháng, đã mất công vào rồi thì phải được gì đó rồi mới đi chứ. còn e mệt mỏi thì có thể qua bên này tư vấn nè http://tarot.vn/o-dau-coi-xem-boi-bai-tarot/ bên đây là bói tarot á

answered by (220 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 17 views
17 views asked Feb 12, 2018 in Vấn đề khác by phanngocvu (200 points)
0 like 0 dislike
1 answer 96 views
0 like 0 dislike
0 answers 15 views
15 views asked Oct 15, 2018 in Vấn đề khác by thienan (180 points)
0 like 0 dislike
1 answer 85 views
0 like 0 dislike
1 answer 421 views
421 views asked May 10, 2017 in Kinh doanh by thaivien08 (360 points)
Loading...
...