Loading...
0 like 0 dislike
12 views

Phòng WC nhà mình nhỏ lắm, mình định dùng loại quạt hút 250x250 mọi người thấy vậy được không ah. Em cũng chưa gắn quạt hút bao giờ nên chẳng biết nữa. Mọi người cho em cái ý kiến với, tiện thể chỉ chỗ cho em mua quạt hút tốt với ah.

asked in Vấn đề khác by (160 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 15 views
15 views asked Apr 18, 2018 in Vấn đề khác by tiumy (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 104 views
0 like 0 dislike
1 answer 51 views
51 views asked Nov 20, 2017 in Vấn đề khác by oanhto (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 86 views
Loading...
...