Loading...
0 like 0 dislike
21 views

Mình muốn học lái B1 nhưng mà nghe đồn nhiều chỗ nhồi nhét học viên thực hành ghê lắm xe 4 chỗ nhưng cũng phải tầm 6-7 người. Mình thích ít thôi, tầm 2-3 người là được rồi. Mọi người nói nên đăng ký học bên nào được hè 

asked in Xã hội by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Đúng rồi,,ngta tiết kiệm thời gian với chi phí nên sẽ cho nhiều học viên ngồi chung xe để không phải dạy nhiều đó mà, nếu bạn thích học ít thì có thể qua bên trường đào tạo lái xe HCM đây nha https://truongdaotaolaixehcm.com/đào-tạo-lái-xe-hạng-b1-b2/ 

answered by (140 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 21 views
0 like 0 dislike
1 answer 23 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
0 like 0 dislike
1 answer 10 views
0 like 0 dislike
0 answers 15 views
Loading...
...