Loading...
0 like 0 dislike
19 views

bữa giờ e xài Vape hàng Việt thấy ok rồi mà giwof nghe nói hàng mỹ dùng sướng hơn e dang muốn thử xem sao, nếu có nguồn hàng tốt thì e định sẽ mở chi nhanh, ai có đại lí nào bán vape hàng mỹ không?

asked in Sức khỏe by (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Dân chơi không sợ mưa rơi, chú e nên thử nhiều nguồn hàng với biết hàng nào phù hợp, còn tiền nào của dó nữa, nhưng 1 số loaijhangf VN không nhờn được đâu nhá, tham khảo đây nè chú https://shishadientu.com.vn

answered by (280 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 24 views
0 like 0 dislike
1 answer 22 views
22 views asked Oct 25, 2018 in Vấn đề khác by jasminequang (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 6 views
0 like 0 dislike
1 answer 56 views
0 like 0 dislike
1 answer 16 views
Loading...
...