Loading...

Tìm nơi tiêm tế bào gốc tốt nhất

0 like 0 dislike
6 views

Chị em tư vấn cho mình vài nơi tiêm tế bào gốc tốt và uy tín được không? Mình đang muốn đưa mẹ mình đi điều trị tiểu đường bằng phương pháp này vì nghe nhiều người nói phương pháp này rất hiệu quả.

asked May 22 in Vấn đề khác by neucubuocdi (160 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 like 0 dislike
0 answers 41 views
41 views asked Apr 16 in Sức khỏe by erosvietnam (140 points)
0 like 0 dislike
0 answers 39 views
0 like 0 dislike
1 answer 10 views
0 like 0 dislike
0 answers 14 views
14 views asked Aug 22, 2017 in Vấn đề khác by songvedem (120 points)
0 like 0 dislike
1 answer 10 views
Loading...
...