Loading...

Tìm chỗ mua vape hàng mỹ ở Sài gòn

0 like 0 dislike
14 views

bữa giờ e xài Vape hàng Việt thấy ok rồi mà giwof nghe nói hàng mỹ dùng sướng hơn e dang muốn thử xem sao, nếu có nguồn hàng tốt thì e định sẽ mở chi nhanh, ai có đại lí nào bán vape hàng mỹ không?

asked Mar 23 in Sức khỏe by haitrieu (120 points)

1 Answer

0 like 0 dislike

Dân chơi không sợ mưa rơi, chú e nên thử nhiều nguồn hàng với biết hàng nào phù hợp, còn tiền nào của dó nữa, nhưng 1 số loaijhangf VN không nhờn được đâu nhá, tham khảo đây nè chú https://shishadientu.com.vn

answered Mar 23 by sinhnhat (280 points)

Related questions

0 like 0 dislike
1 answer 19 views
0 like 0 dislike
1 answer 39 views
0 like 0 dislike
1 answer 11 views
0 like 0 dislike
0 answers 8 views
0 like 0 dislike
1 answer 13 views
Loading...
...